2cT nr 1
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 z_angielski-1/2 CM 45
org.s.rekla-2/2 LS 47
org.s.rekla-2/2 LS 47 wf-1/2 GW 56
r_angielski-2/2 BS 10
pr.obsł.inf.-1/2 SB 8 j.niemiecki-1/2 BK 40
dz.g.w rekl.-2/242
2 8:50- 9:35 geogr.tur.-1/2 MD 23
sprz. w rekl-2/2 AD 13
z_angielski-1/2 CM 45
mark.w dz.r.-2/2 LS 47
mar.usł.tur.-1/2 RC 24
wf-2/2 GW 56
mar.usł.tur.-1/2 RC 4
pr.kamp.rekl-2/2 BL 25
pr.turyst.-1/2 AS 34
sprz. w rekl-2/2 AD 19
3 9:45-10:30 wos Sw 48 ksz.ogólnop. GB 4 r_geografia KA 22 org.impr..tu-1/2 AS 19
pr.kamp.rekl-2/2 BL 25
pr.turyst.-1/2 AS 34
j.niemiecki-2/2 BK 40
4 10:50-11:35 org.impr..tu-1/2 AS 19
j.angielski-2/2 BS 10
zaj.z wych.42 podst.dział.-1/242
pr.kamp.rekl-2/2 BL 25
org.impr..tu-1/2 AS 19
mark.w dz.r.-2/2 LS 47
wf-1/2 Ek 66
j.a.w dz. re-2/2 CM 45
5 11:45-12:30 j.niemiecki-1/2 BK 40
mark.w dz.r.-2/2 LS 47
j.polski BP 33 religia EB 6 j.polski BP 33 geogr.tur.-1/2 MD 23
j.angielski-2/2 BS 10
6 12:35-13:20 j.polski BP 33 matematyka JD 19 matematyka JD 19 z_angielski-1/2 CM 45
wf-2/2 Ek 66
pr.obsł.inf.-1/2 SB 8
wf-2/2 Ek 66
7 13:25-14:10 wf-1/2 Ek 66
j.niemiecki-2/2 BK 40
pr.obsł.inf.-1/2 SB 8
pr.kamp.rekl-2/2 BL 25
r_angielski-1/2 BS 10
org.s.rekla-2/2 LS 47
j.angielski-1/2 BS 10
org.s.rekla-2/2 BL 25
r_geografia KA 19
8 14:15-15:00 wych.rodz. AW 23 podst.dział.-1/242
pr.kamp.rekl-2/2 BL 25
pr.turyst.-1/2 AS 33
org.s.rekla-2/2 BL 25
j.angielski-1/2 BS 10
org.s.rekla-2/2 BL 25
religia EB 4
Drukuj plan
wygenerowano 2017-02-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum