3bT nr 1
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia EB 6 r_geografia KA 22 ed.prawna Ga 22 r_historia Ga 22 religia EB 6
2 8:50- 9:35 rach. finans AD 19 r_geografia KA 23 rach. finans AD 24 rach. finans AD 19 pr.rach.fin.-1/2 AD 13
j.niemiecki-2/2 BK 40
3 9:45-10:30 j.niemiecki-1/2 BK 40
pr.rach.fin.-2/2 AD 13
r_historia Ga 22 rach. finans AD 4 matematyka KR 28 pr.rach.fin.-1/2 AD 13
wf-2/2 MK @
4 10:50-11:35 j.angielski-1/2 WK 22
pr.rach.fin.-2/2 AD 13
zaj.z wych. AD 6 pr.rach.fin.-1/2 AD 13
j.angielski-2/2 WK 44
pr.rach.fin.-1/2 AD 13
j.angielski-2/2 WK 22
j.niemiecki-1/2 BK 40
pr.rach.fin.-2/2 AD 13
5 11:45-12:30 pr.rach.fin.-1/2 AD 13
wf-2/2 MK 60
wf-1/2 MK 60
pr.rach.fin.-2/2 AD 13
pr.rach.fin.-1/2 AD 13
j. ang -II j-2/2 WK 44
pr.rach.fin.-1/2 AD 13
j.niemiecki-2/2 BK 40
wf-1/2 MK 60
pr.rach.fin.-2/2 AD 13
6 12:35-13:20 pr.rach.fin.-1/2 AD 13
wf-2/2 MK 60
j.angielski-1/2 WK 19
pr.rach.fin.-2/2 AD 13
j.polski BP 33 wf-1/2 MK 60
pr.rach.fin.-2/2 AD 13
j.polski BP 33
7 13:25-14:10 r_historia Ga 22 matematyka KR 28 r_historia Ga 22 pr.rach.fin.-2/2 AD 13 pr.anal.fin. MG 28
8 14:15-15:00 r_historia Ga 22 j.polski BP 33 r_geografia KA 23   wych.rodz. AW 4
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-17
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum