3cT nr 1
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia AR 6 r_angielski-2/2 CM 45 j.polski KS 39 pr.turyst.-1/242 z_angielski BS 4
2 8:50- 9:35 j.polski KS 39 r_geografia MD 23 org.impr..tu AS 33 pr.obsł.inf.-1/2 SB 8
pr.turyst.-2/242
wf-1/2 GW 56
pr.obsł.inf.-2/2 SB 8
3 9:45-10:30 j.polski KS 39 u_hist.i sp. Ga 22 j.niemiecki-1/2 BK 40
pr.obsł.inf.-2/2 SB 8
u_hist.i sp. Ga 22 pr.turyst.-1/242
pr.inf.tur.-2/2 SB 8
4 10:50-11:35 j.niemiecki-1/2 BK 40
r_angielski-2/2 CM 45
zaj.z wych. KS 39 pr.obsł.inf.-1/2 SB 8
j.rosyjski-2/2 ML 34
religia AR6 pr.obsł.inf.-1/2 SB 8
pr.turyst.-2/242
5 11:45-12:30 pr.inf.tur.-1/2 SB 8
r_angielski-2/2 CM 45
matematyka JD 19 matematyka JD 19 ksz.ogólnop. KW 4 pr.inf.tur.-1/2 SB 8
wf-2/2 Ek 66
6 12:35-13:20 pr.inf.tur.-1/2 SB 8
j.angielski-2/2 CM 45
wf-1/2 Ek 66
pr.obsł.inf.-2/2 SB 8
mar.usł.tur. RC 24 matematyka JD 19 r_geografia MD 23
7 13:25-14:10 r_angielski-1/2 CM 45
pr.inf.tur.-2/2 SB 8
r_angielski-1/2 CM 45
wf-2/2 Ek 66
r_geografia MD 23 wych.rodz. AW 42 org.impr..tu AS 33
8 14:15-15:00 pr.inf.tur.-2/2 SB 8 r_angielski-1/2 CM 45
j.rosyjski-2/2 ML 34
j.angielski-1/2 CM 45
wf-2/2 GW 56
wf-1/2 Ek 66
j.angielski-2/2 CM 45
j.angielski-1/2 CM 45
Drukuj plan
wygenerowano 2017-02-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum